ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/05/1970

הודעה של חבר הכנסת שנמנע מהצבעה וסיעתו השתתפה בה; העברה לוועדה מתאימה - חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס 11), התש"ל - 1970; הקצבת זמן לדיון בהודעת הממשלה על המצב המדיני; סדרי ישיבות הכנסת; שחרור חוק החוזים (חלק כללי) מחובת הנחה של יומיים, לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים