ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/04/1970

אישור החלטות ועדת המשנה לשכר חברי הכנסת; בקשת מזכירי הסיעות להשתתפות בתשלומי הטלפון; הודעה אישית של חבר הכנסת מ. זר; הקצבת זמן לדיון בהחלטה בדבר אישור החכרת נכסי מדינה; סדרי ישיבות הכנסת; עבודת ועדות הכנסת בפגרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים