ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/04/1970

קביעת הועדה שתדון בהצעות לסדר-היום: "הכוונה לקטוע את גוש הקרקעות של חריגה בכניסה הראשית לפארק הכרמל מהפארק המיועד"-הצעת חבר הכנסת ש. כהן; דרכי הדיון בהודעת הממשלה בדבר "אצילת סמכויות שרים והעברת שטחי פעולה ממשרד ראש הממשלה"; דרכי הדיון בהודעת שר החוץ בשם הממשלה על: "מדיניות ישראל לגבי משא ומתן ופגעים עם ממשלות ערביות"; המלצת הוועדה על בחירת יושב-ראש לוועדה המיוחדת לדיון בחוק מבקר המדינה (תיקון מס' 5); סדרי עבודת הכנסת בשבוע המתחיל ביום ו' בניסן, התש"ל-12.04.70; קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסדר-היו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים