ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/03/1970

מתן רשות לגב' ברוקס - נשיאת עצרת האום, למסור ברכתה מעל דוכן הכנסת; שחרור חוק מלווה חסכון, התש"ל - 1970 מחובת ההנחה של יום לפני הקריאה הראשונה והקצבת זמן לדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים