ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/03/1970

דיון בהתנהגותו של חבר הכנסת מ. פרוש בישיבת הכנסת ביום ב' באדר ב', התש"ל - 10.03.70

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים