ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/03/1970

בחירת ועדת הפירושים; בחירת חבר הכנסת ב. צ. קצנלבוגן לסגן יושב ראש הכנסת; גמר הדיון במכתבו של חבר הכנסת שלום כהן נגד חבר הכנסת מרדכי זר; הוספת זמן לדיון בחוק התקציב לשנת 1970\71, התש"ל-1970(קריאה שניה) - נשיא המדינה ולשכתו, הכנסת; הרכב הוועדה המיוחדת לדיון בחוק מבקר המדינה (תיקון מס' 5), התש"ל -1970; שחרור חוק התקציב לשנת 1970\71 מחובת ההנחה של 24 שעות של שולחן הכנסת לפני הקריאה השנייה שחרור כל הצעות התקציב והחוקים הפיסקליים; שחרור מחובת ההנחה על שולחן הכנסת הקצבת זמן לדיונים ושילוב הדיון: הצעת ח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים