ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/03/1970

הקדמת מועד פתיחת ישיבות הכנסת בימים ב' ו-ג'-9-10.03.70; הקצבת זמן לדיון בדרכי פעולתה של הטלוויזיה; קביעת מסגרת הדיון בהודעת שר החוץ בשם הממשלה על המסע בברית המועצות נגד מדינת ישראל והעם היהודי; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים