ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/02/1970

אישור החלטת ועדת המשנה של ועדת הכנסת בעניין תקציב הכנסת לשנת הכספים 1970/71; בחירת ועדה לבדיקת ההצעות לתיקון תקנון; בחירת ועדת הפירושים; המלצה לבחירת מועמדים לוועדת מינוים לשופטים, ועדת מינויים לדיינים, ועדת מינויים לקאדים, וועדת מינויים לקאדי-מד'הב: קביעת מועד בחירתם בכנסת; העברה לוועדה מתאימה - חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 5), התש"ל-1970; סדרי ישיבות הכנסת; ערעורו של חבר-הכנסת שלום כהן על חלוקת הצעות לסדר-היום והצעות חוק פרטיות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים