ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/02/1970

החלטות בעניין הסמכת ועדות; סדרי הדיון בהודעת הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים