ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/02/1970

בחירת ועדה לבדיקת ההצעות לתיקון בתקנון; בחירת ועדת הפירושים; המלצה לבחירת מועמדים לוועדות המינויים: לשופטים, לדיינים, לקאדים ולקאדי-מד'הב: קביעת מועד בחירתם בכנסת; הצעת חבר-הכנסת מ. בן-פורת לתיקון סעיף 85 בתקנון; הצעת סיעת ע"מ לצרף נציג אחד לפחות של סיעה שאינה משתתפת בממשלה לדיוני ועדת הכספים בחוק התקציב; הרכב ועדת המשנה לעניין שכר חברי-הכנסת; השגת חבר-הכנסת שלום כהן על חלוקת הצעות לסדר-היום והצעות חוק פרטיות; מכתבו של חבר-הכנסת שלום כהן נגד חבר-הכנסת מרדכי זר; פניית חבר-הכנסת אררי אבנרי בדבר אי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים