ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/02/1970

בחירת ועדת משנה לעניין שכר חברי הכנסת; המלצה לבחירת מועמדים לוועדת מינויים לשופטים, ועדת מינויים לקאדי-מד'הב; העברה לוועדה מתאימה - הצעה לסדר - היום של חבר-הכנסת ד. י. לוי: גידול הפער הכלכלי החינוכי והחברתי שבין השכבות השונות; העברה לוועדה מתאימה - חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תיקון מס' 4), התשכ"ט - 1960; מכתבו של יושב-ראש הכנסת - הצעה לתיקון בתקנון; סדרי הדיון בתקציב לשנת 1970/71; סדרי ישיבות הכנסת בשבוע בו חל חג הפורים; עריכת כנוסים במשכן הכנסת - הצעת חבר - הכנסת משה נסים; קביעת מועד פגרת הפסח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים