ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/02/1970

ההרכב הסיעתי של הוועדה המשותפת של ועדת הפנים וועדת החינוך והתרבות, אשר תדון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת שלום לוין בעניין "סידורי בטחון והגנה (מקלטים) בגני הילדים ובבתי-הספר"; הקצבת זמן לדיון בהצעת חוק השבות (תיקון מס' 2), התש"ל-1970; מכתבו של יושב-ראש הכנסת (הצעה לתיקון בתקנון); סדרי הדיון בהצעת סיעת העולם הזה-כח חדש להביע אי אמון בממשלה; סדרי הפעלת שידורי הטלוויזיה מהכנסת; עריכת כנוסים במשכן הכנסת-הצעת חבר-הכנסת מ. נסים; תקציב הכנסת לשנת הכספים 1970/71

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים