ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/01/1970

בחירת ועדה לדיון בתקציב הכנסת; המלצה לבחירת מועמדים לוועדת מינויים לשופטים, ועדת מינויים לדיינים וועדת מינויים לקאדים; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת שלום לוין בעניין "סידורי בטחון והגנה (מקלטים) בגני הילדים ובבתי הספר"; קביעת מועד לבחירת המועמדים כנ"ל בכנסת; קביעת מספר סגני יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים