ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/01/1970

דיון וחשבון הוועדה לבירור בעיית היחסים המקצועיים בין עורכי-דין שהינם חברי-הכנסת ובין הממשלה ורשויותיה וחברות ממשלתיות; העברת הצעת חוק לתיקון פקודת הסמכויות בעניין הייבוא, הייצוא והמכס (הגנה) (מס' 3), התש"ל-1970 לוועדה המתאימה; התפטרות יושב-ראש הוועדה ובחירת יושב-ראש; קביעת מספר סגני יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים