ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/01/1970

המשך הדיון בהצעת יושב-ראש הוועדה בעניין חלוקת הצעות לסדר-היום והצעות לסדר-היום והצעות חוק פרטיות בין הסיעות; העברה לוועדה מתאימה - הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת: משה סנה ו - ד. זכין בעניין התייקרות מצרכים חיוניים; הצעות יושב-ראש הכנסת לתיקון התקנון; הצעת חבר-הכנסת א. עופר לתיקון סעיף 10 (א) לתקנון הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים