ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/12/1969

המלצת הוועדה על בחירת יושב-ראש ועדת הכלכלה ויושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט; העברה לוועדה מתאימה-1. אכלוס ירושלים העתיקה - הצעה לסה"י של חבר-הכנסת מ. צ. נריה: 2. הצורך בהחשת פיתוחה ואיכלוסה של ירושלים השלמה - הצעה לסה"י של חבר-הכנסת א. כץ; סדרי הפעלת שידורי הטלוויזיה בכנסת; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים