ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/12/1969

הקדמת מועד ישיבת הכנסת; הקצבת זמן לדיון בהתייצבות הממשלה; מועד פתיחת ועידת ההסתדרות; נוכחות חברי-הכנסת במליאה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים