ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/12/1969

המלצת הוועדה על בחירת יושב-ראש ועדת החינוך והתרבות; העברה לוועדה מתאימה - הצעה לסדר-היום בעניין המצב בעכו - הצעת חברי-הכנסת: סיף אלדין אלזועבי ועבדול עזיז זועבי; הרכב הוועדה לפניות הציבור; שונות; שחרור חוק מלווה בטחון המדינה (תיקון), התש"ל- 1969 מחובת הנחה של יומיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים