ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/11/1969

בחירת ועדה לחלוקת המקומות במליאת הכנסת וחלוקת חדרים לסיעות; בחירת יו"ר הוועדה לפניות הציבור; בחירת יושב-ראש הוועדה; המלצת הוועדה לבחירת יושבי ראש הוועדות; חלוקת ההצעות לסדר היום בין הסיעות; סדרי ישיבות הוועדה; סדרי ישיבות הכנסת; שחרור חוקים מחובת ההנחה על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים