ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/12/1973

אישור הוראה בדבר פטור מהוראות פקודת הקדשות לצרכי צדקה; הצעה לתיקון סעיף 56 בחוק הבחירות לכנסת, התשכ"ט - 1969, שיאפשר למועמד לכנסת עפ"י בקשתו בכתב לשרת במילואים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים