ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/12/1973

חוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות (הוראת שעה) (מס' 2), התשל"ד-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים