ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/11/1973

חוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות (הוראות שעה) (מס' 2), התשל"ד-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים