ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/11/1973

חוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965- תקנות בדבר קביעת חיקוקים לעניין סעיפים 213 ו-214 לחוק; חוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965-קביעת חיקוקים נוספים לעניין סעיפים 213 ו214 לחוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים