ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/10/1973

חוק סדר הדין ופלילי, התשכ"ה-1968 תקנות בדבר קביעת חיקוקים לעניין סעיפים 213ו-214 לחוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים