ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/07/1973

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 4), התשל"ג-1973; חוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים