ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/07/1973

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 7), התשל"ג-1973, חוק לתיקון פקודת ההקדשות לצורכי צדקה (מס' 2), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים