ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/07/1973

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 7)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים