ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/06/1973

חוק איסור זהותו של עציר, התשל"ב - 1972; חוק יסוד: הכנסת (תיקון) הצעת חוק רל"א (חה"כ ד. קורן); חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה - 1965 תקנות בדבר סדרי רישום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים