ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/06/1973

חוק הסדרי משפט ומינהל (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ג - 1973; פקודת הסמים המוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים