ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/06/1973

הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי), התשל"ב-1972; חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 3), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים