ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/05/1973

חוק לתיקון פקודת כלי רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) - הצעת ח"כ מ. שחל; חוק פיצויי פיטורין (תיקון מס' 3) - הצעת ח"כ מ. שחל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים