ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/04/1973

חוק רואי חשבון, התשט"ו-1953(תקנות בדבר פעולתו של רואה חשבון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים