ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/04/1973

חוק הסדרי משפט ומנהל (תיקון), התשל"ג - 1973; חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 36), התשל"ג-1973; חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (תיקון מס' 35)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים