ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/04/1973

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת הראיות (נוסח חדש); חוק לתיקון פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"ב 1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים