ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/04/1973

חוק בחירות לכנסת (תיקון מס' 4) -הצעה לחידוש הדיון; חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 תקנות בדבר עיסוקים אסורים; חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (תיקון מס' 35 ), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים