ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/03/1973

חוק הסדרי משפט ומינהל (תיקון), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים