ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/03/1973

חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת -חירום (פיקוח על כלי שיט) (נוסח משולב), התשל"ג-1973-העברה לוועדת משנה; חוק לתיקון פקודת הפלילי (מס' 37)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים