ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/03/1973

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס 36), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים