ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/03/1973

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 36), התשל"ג-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים