ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/03/1973

חוק לתיקון פקודת הביטוח כלי - רכב מנועי; חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס'3), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים