ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/03/1973

חוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשכ"ט - 1969; תקנות בדבר קביעת חיקוקים לעניין סעיפים 213 ו-214

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים