ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/03/1973

הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים