ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/03/1973

חוק לתיקון פקודת ביטוח כלי רכב מנועי (סיכוני צד שלישי), (נוסח חדש), התשל"ב-1972(הצעת חוק של חבר הכנסת משה שחל); חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים