ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/02/1973

חוק לתיקון פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"ב - 1972; חוק לתיקון פקודת הראיות, התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים