ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/02/1973

חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; חוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשכ"ט - 1969 סעיף 10 (4)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים