ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/02/1973

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 4), התשל"ג-1972; חוק הגנת הדייר (תיקון), התש"ל - 1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים