ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/02/1973

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה), התשל"ג - 1973; תקנות בדבר דרך פעולתו של רואה חשבון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים