ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/01/1973

חוק רואי חשבון, התשט"ו - 1955 תקנות בדבר דרך פעולתו של רואה חשבון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים