ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/01/1973

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 3), התשל"ג-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים