ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/01/1973

חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 2), התשל"ב-1972; חוק לתיקון פקודת הראיות, התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים